Aktuality


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ pro občany

Do kanalizace se nesmí dostat biologický odpad (zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů), tuky (fritovací a motorové oleje), veškeré hygienické potřeby, chemikálie a léky. Všechny tyto věci ohrožují samotné fungování kanalizačního systému a čistírny odpadních vod. Zbytky potravin v kanalizaci podporují život různých živočichů. Odpad  kuchyňských drtičů zanáší kanalizaci usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až po jejich úplné ucpání. Plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají rozkladu, zase mohou zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Čerpadlům také vadí vhazování vláknitých materiálů do kanalizace (kousky vaty, hadry apod.). Ty se pak namotávají na oběžná kola čerpadel a způsobují jejich ucpávání, případně se dostávají mezi oběžné kolo a hydraulickou skříň s následkem poškození ucpávky, zatečením do rotoru a zničení pohonného elektromotoru. Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné, a mají negativní vliv na biologické procesy při čištění odpadní vody.
Prosím, věnujte náležitou péči našemu společnému majetku! Děkujeme

Informace pro uživatele veřejné kanalizace
Vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace bez uzavřené písemné smlouvy nebo v rozporu s ní je dle zákona neoprávněným vypouštěním odpadních vod. Ověřte si, zda máte uzavřenu smlouvu o odvádění odpadních vod se svou domovskou obcí! Vzor smlouvy ke stažení zde. Přílohou smlouvy je Oznámení obcí Třebichovice/Svinařov, které stáhněte zde.
Součástí smlouvy je identifikační formulář, podle kterého Vám svazek účtuje stočné. Ohlášení změny v uvedených údajích oznamte nejpozději ve lhůtě 30 dní od doby, kde ke změně došlo! Identifikační formulář ke stažení zde.