Základní informace

Název:Svazek obcí TSH
Právní forma:svazek obcí dle zákona o obcích
Sídlo:Třebichovice 89,  273 06 Libušín
IČ:72547367
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:107-425040227/0100
Tel. č.:   312 672 216
e-mail:sotsh@seznam.cz
Datová schránka:8vh28t   
Založení svazku:  29. 6. 2011
Zakládající členové:Obce Třebichovice, Svinařov, Hrdlív
Den zápisu do registru: 12. 7. 2011
Reg. čs.:  316/2011/KL
Živnostenské oprávnění:Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Vznik oprávnění:  5. 10. 2011
Vydal:  Magistrát města Kladna 
Povolení k provozování kanalizace
včetně ČOV  pro veřejnou potřebu:   
od 15. 1. 2012
Oprávněná osobaDr. Ing. Libor Novák
Orgány svazku:Členská schůze
 Předseda
 Místopředseda
 Dozorčí rada
Personální zajištění činnosti svazku: 
Předseda svazku:Markéta Jehličková
Místopředseda svazku:Jaroslav Pružinec
Kancelář:Ing. Petra Uharček (finanční referent)
Kontrola a údržba ČOV a přečerpávacích stanic:Karel Fejfar
 
Odběry vzorků a laboratorní zkoušky:AQUA-CONTACT Praha v.o.s.